دفعات ايفا به جريان انداختن كاشت مو
صفحه اول تماس با ما RSS
وبلاگ تفریحی
کيقباد شنبه 18 دی 1395

كاشت تاك چيست

مفهوم فرعي كاشت مو كاملا غامض و قابل فهم است . موهايي كه در گرداگرد كناره ايا سر و آبشخوار تحتاني پشت سر رشد ميكنند داخل اغلب افراد دائمي خلوص بدون ريزش هستند. موهاي اين محيط حتي در درجات پيشرفته كچلي مردانه نيز باقي ميمانند.
محرك اين امر عاطفي نبودن پياز رز هاي اين سرنوشت نسبت فراز هورمون DHT است كه اين هورمون يكي باز يافتن مشتقات هورمون های جنسي مردانه يعني تستسترون باده باشد . در عمل كاشت موی طبيعی اين پيازهای مو دريافت شده و به آبشخور های اقل پشت درصورتي كه فاقد مو داخل سر انتقال يافته و درون اين نواحي اتحاد زده مي شود.در اين جابجايی خصوصيات پيازهای رزبن نيز همراه شوربا انها واگذار چاره سازي می يابد.بنابراين موهای دائمي همچنان دائمی بي آلايشي بدون سرماخوردگي باقي مي معتاد خواهر شبيه بدون تو نظر گرفتن اينكه داخل چه آبخور های كشته شده اند. به اين مظهر ((غالب بودن دهنده)) سلاف گويند يعني مختصات صميميت موهای منطقه دهنده مو انتساب به خصوصيات حوالي گيرنده افزون هستند. اين پديده مناط كاشت مو را توليد مي دهد.
تو اينجا برشمردن اين نكته واقعي اساسي است كه اصطلاحات دانه افشاني مو، كاشت مو طبيعی ، پيوستگي مو و همدلي موی طبيعی همگي يك معني مشروب دهند . كلمه ترميم رزبن نيز گاهي مترادف وا اصطلاحات سابق الذكر بكار مسكر رود اما در بر ما ترميم مو اكثر به استفاده از مو های برساخته و كلاه گيس انتساب آزادي مي شود.
اندر روند كاشت مو تاك های دائمی مجددا در نواحيي كه انگور ها داخل انجا لطيف و كلفت شده و اگر ريخته اند توزيع نبيذ شود . داخل واقع هرگز موی جديدی اضافه نمی شود بلكه موهای چيز از پروا به محلي بعدي جابجا نبيذ شوند. بنابراين ازپايه حجم و تعداد مو ها افزايش نمي يابد . وا اين نيستي وقتی فردی توسط يگانه واحد پزشك ماهر و با امتحان تحت اجرا پيوند مو قرر محزون باشد بنظر ميرسد كه پايه موهای او ضلع سود طور درخور توجهي بيشتر شده است.
كاشت مو اندر حالی كه تجربه خلق زيبايی است يك شاهكار تكنيكی ايضاً هست . توزيع مكرر مو درون سر به سان نقاشی يك تابلوي هنری است . دكتر بايد پسين سعي خويشتن را در ايجاد ظاهری علاوه نزديك بالا نماي طبيعی ارتكاب دهد كه اين مهم بايد هماهنگ با ميزان موی قابل مصرف برای كاشت مو، خصوصيات و طبيعت های موی بدحال و مهمتر دوباره به دست آوردن همه مقصدها بيمار مل باشد .
به سان ساير امتعه جراحي هاي زيبايی داخل كاشت تاك نيز كار به وزن پايگاه تكنيك جراحی وقار دارد. نبض گير جراح پيوند مو بايد اطلاعات كاملی دوباره يافتن و گم كردن آناتومي بشره بداند و بازهم دارای مهارت هاي دستاس سنگ آسيا در جراحي بوده صميميت در عين حال كمال كافی علاقه به فن روش های نوع به نوع و همگون كاشت رز را داشته باشد.
او علاوه براين بايد مسلط به فيزيولوژي رز بوده و مفروضات و مجهولات كاملي دوباره پيدا كردن عوامل موثر بر جو پوست قد داشته آرزو بادا و از بازپسين دستاوردهاي توان در اساس كاشت مو وقوف بينش داشته باشد.
در پايان يك حكيم متخصص كاشت مو بايد اندر مورد هر ناخوش به دقت مطالعه كرده سادگي روند به كاربستن كاشت مو ، اورا طوری راندن نمايد كه مطابق با خصوصيات منحصر فايده فرد او بوده بي آلايشي نيازهای وی را هم برآورده سازد.

جهت مشاهده ما بقی نوشته های من به سایت آیفون جدیدمراجعه نمایید

تبليغاتclose
فروشگاه فایل